Hội sinh viên các trường

Hội sinh viên Việt Nam

TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc nhằm chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho sinh viên, học sinh, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt)… Ngày 9-1-1950, Đoàn thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho gần 10.000 SVHS nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn, biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho SVHS học tập và trả tự do cho HSSV bị bắt. Bọn cảnh sát và lính lê dương đã đàn áp dã man đoàn biểu tình và giết hại anh Trần Văn Ơn, một thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HSSV. Thanh niên học sinh cả nước đều tổ chức bãi khóa phản đối địch khủng bố tàn sát học sinh Sài Gòn và làm lễ truy điệu anh Trần Văn Ơn. Run sợ trước khí thế đấu tranh sục sôi của nhân dân Sài Gòn, Thủ hiến Trần Văn Hữu đã hứa thỏa mãn các yêu sách: mở cửa các trường, trả tự do cho các học sinh bị bắt, nhận những công nhân bị sa thải vì đã bãi công để dự đám tang trò Ơn, cho phép ra lại những tờ báo đã bị đóng cửa vì đã loan tin các cuộc đấu tranh của quần chúng.

Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ngày 09/01 làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống Hội sinh viên Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào sinh viên – học sinh và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của các thế hệ học sinh – sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu” và chủ trương của Đảng để đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ học vấn cao cho đất nước là nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với học sinh – sinh viên nước ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Châu Á – là sự kiện trọng đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta. Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân trở thành người chủ thực sự của đất nước mình, đã nêu lên quyết tâm bảo vệ những thành quá cách mạng, giữ vững lời thề trong ngày Tuyên ngôn Độc lập: “Quyết tâm đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do”. Học sinh – sinh viên nước ta vô cùng phấn khởi, tự hào trước thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã nêu cao tinh thần yêu nước, vừa tích cực học tập, vừa tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ và anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi cứu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”, cùng với nhân dân cả nước học sinh, sinh viên bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội rời về nông thôn, miền núi.
Phong trào học sinh – sinh viên phát triển ngày càng sâu rộng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Trước sự phát triển của phong trào học sinh – sinh viên Việt, ngày 15/6/1952 Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc đã phối hợp cùng Hội sinh viên Việt Nam và Đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ học sinh – sinh viên lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phong trào. Học sinh – sinh viên Nam Bộ sau khi vượt qua vòng vây trùng điệp của kẻ thù để ra họp đã phản ánh sâu sắc tính thống nhất của phong trào học sinh – sinh viên nước ta dưới ngọn cờ của Đảng.

Cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên Việt Nam đã có một phần đóng góp sức mình vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Từ tháng 7 – 1954, miền Bắc sạch bóng quân xâm lược và bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời là vùng tập kết của quân đội Liên hiệp Pháp. Theo quy định của hiệp định Giơnevơ, sau hau năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm tiến tới thống nhất nước nhà. Nhưng trên thực tế, quá trình lịch sử không diễn ra như vậy do sự xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động phản bội của bè lũ tay sai. Bối cảnh đặt ra cho tuổi trẻ mỗi miền đất nước những nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh đi lên chủ nghĩa xã hội.

Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Với sứ mệnh lịch sử cao cả trước hiện tình hình đất nước, hàng vạn học sinh, sinh viên cùng với hàng triệu thanh niên miền Bắc đã đi đầu, góp phần tích cực giải quyết hàng vạn nhiệm vụ đề ra. __________________

Chúng ta có thể tự hòa rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục phát huy những truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Đó là:

– Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc, về Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn và Hội. Truyền thống quý báu này tạo ra động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử không những bộc lộ trong việc đạt tới đỉnh cao khi đối mặt với kẻ thù hoặc đứng trước những bước ngoặt quyết định trong sự phát triển của đất nước, mà còn được thể hiện trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động, không cam chịu cảnh nghèo nàn, lạc hậu, quyết vươn lên góp phần xây dựng tổ quốc giàu mạnh.

– Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học – nghệ thuật, thể dục thể thao. . . trong những giai đoạn khó khăn ở các thời kỳ cách mạng của đất nước. Hình ảnh người học sinh, sinh viên anh dũng vượt qua mọi thiếu thốn vật chất để học tập miệt mài nghiên cứu, tham gia xóa mù chữ cho đồng bào dưới những căn hầm chật chội, trong lòng địa đạo… trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã làm cho bạn bè trên thế giới xúc động và ngưỡng mộ. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, học sinh, sinh viên nước ta được đảng và nhà nước tạo điều kiện để phát huy tinh thần hiếu học đang ra sức kế tục truyền thống rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, phấn đấu khắc phục khó khăn, nắm bắt những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ đất nước.

– Truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn. Đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, có nhiều nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tham gia các đội thanh niên tình nguyện đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo… Có nhiều tấm gương sáng giúp bạn học tập trong nhiều năm liền như giúp người thân trong gia đình.

Phát huy truyền thống quý báu đó, trong suốt quá trình rèn luyện cống hiến và trưởng thành, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Hội sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước với Đoàn thanh niên; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội sinh viên mới “vừa hồng, vừa chuyên”; có kiến thức vững vàng, phong phú,; có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có hoài bão lớn, lối sống đẹp; có sức mạnh truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

 

Các trường có Hội sinh viên

CỤM TRUNG TÂM

1. Đại học Bách Khoa Hà Nội
2. Đại học Kinh tế quốc dân
3. Đại học Xây dựng
4. Đại học Dược
5. Đại học Sư phạm Hà Nội II
6. Đại học Dân lập Đông Đô
7. Học viện Tài Chính
8. Viện Đại học Mở Hà Nội
9. Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
10. Đại học Nông nghiệp I

CỤM ĐỐNG ĐA

11. Đại học Y Hà Nội
12. Đại học Thuỷ Lợi
13. Đại học Luật Hà Nội
14. Đại học Văn Hoá
15. Đại học Công Đoàn
16. Đại học Kinh doanh và Công nghệ
17. Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp
18. Đại học Lao động xã hội
19. Học viện Ngân hàng
20. Học viện Hành chính Quốc gia
21. Học viện Quan hệ Quốc tế
22. Nhạc viện Hà Nội

CỤM CẦU GIẤY

23. Đại học Thương Mại
24. Đại học Mỏ Địa chất
25. Đại học Sư phạm Hà Nội
26. Đại học Công nghiệp Hà Nội
27. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
28. Cao đẳng Sư phạm Trung ương
29. Đại học Ngoại thương
30. Đại học Giao thông Vận tải

CỤM THANH XUÂN

31. Đại học Hà Nội
32. Đại học Kiến trúc
33. Đại học Dân lập Phương Đông
34. Đại học Dân lập Thăng Long
35. Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương
36. Cao đẳng Giao thông vận tải
37. Đại học Quốc gia Hà Nội

* Đại học Khoa học Tự nhiên
* Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
* Đại học Ngoại ngữ
* Đại học Công nghệ
* Đại học Kinh tế
* Khoa Luật
* Khoa Sư phạm
* Khoa Quốc tế

Cán bộ Hội chủ chốt các trường

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG

1. ĐH Bách khoa HN

* Đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch
* Đ/c Trần Xuân Nguyên – Phó Chủ tịch
* Đ/c Trần Huy Tùng – Phó Chủ tịch

2. ĐH Kinh tế Quốc dân

* Đ/c Sèn Thăng Long – Chủ tịch
* Đ/c Lê Hoàng Diệp – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Duy Trung – Phó Chủ tịch

3. ĐH Dược HN

* Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương – Chủ tịch
* Đ/c Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch

4. ĐH Sư phạm HN II

* Đ/c Đỗ Thu Hường – Chủ tịch
* Đ/c Toàn – Phó Chủ tịch

5. ĐHDL Đông Đô

* Đ/c Tạ Quỳnh Phương – Chủ tịch

6. HV Tài Chính

* Đ/c Nguyễn Lan Anh – Chủ tịch
* Đ/c Trần Thanh Huyền – Phó Chủ tịch

7. Viện ĐH Mở HN

* Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch
* Đ/c Lê Quang Mạnh – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch

8. CĐ Nghệ thuật HN

* Đ/c Dương Trọng Thành – Phó Chủ tịch

9. ĐH Nông nghiệp I

* Đ/c Đặng Đình Thiều- Chủ tịch

10. ĐH Xây Dựng

* Đ/c Lê Xuân Chung – Chủ tịch
* Đ/c Trương Khánh Hải – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thu Trang – Phó Chủ tịch
* Đ/c Lê Văn Thông – Trưởng ban Kiểm tra

11. ĐH Y Hà Nội

* Đ/c Bùi Hoàng Thảo – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Chủ tịch
* Đ/c Trần Thị Thuỳ Dung – Phó Chủ tịch
* Đ/c Trần Thu Hương – Trưởng ban Kiểm tra.

12. ĐH Thủy lợi

* Đ/c Dương Trọng Huy – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

13. ĐH Luật HN

* Đ/c Nguyễn Đăng Minh – Chủ tịch
* Đ/c Kiều Minh Quang – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra
* Đ/c Vũ Thuỳ Dương – Phó Chủ tịch

14. ĐH Văn hóa

* Đ/c Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch
* Đ/c Đoàn Văn Mật – Phó Chủ tịch
* Đ/c Phạm Nga Việt – Phó Chủ tịch

15. ĐH Công đoàn

* Đ/c Đặng Xuân Giáp – Chủ tịch
* Đ/c Đàm Xuân Diễn – Phó Chủ tịch
* Đ/c Võ Anh Dũng – Trưởng ban Kiểm tra

16. ĐH Kinh doanh &CN

* Đ/c Trần Hữu Hạnh – Chủ tịch
* Đ/c Tạ Kim Dung – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

17. ĐH Mỹ thuật CN

* Đ/c Bế Mai Hạnh

18. ĐH Lao động XH

* Đ/c Nguyễn Đắc Mạnh – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Kiên Cường – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nông Thị Hồng Chuyên – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

19. HV Ngân hàng

* Đ/c Bùi Ngọc Thành – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch – trưởng ban Kiểm tra
* Đ/c Vũ Hải Yến – – Phó Chủ tịch

20. HV HCQG

* Đ/c Cao Diệu Linh – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch Trưởng ban Kiểm tra

21. Nhạc viện HN

* Đ/c Vũ Hồng Phong

22. Học viện Quan hệ Quốc tế

* Đ/c Phi Lê Ly – Chủ tịch
* Đ/c Bạch Nhã Nam – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra.

23. ĐH Thương mại

* Đ/c Hoàng Hà – Chủ tịch
* Đ/c Phạm Vũ Hà Thanh – Phó Chủ tịch
* Đ/c Chu Việt Cường – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

24. ĐH Mỏ Địa chất

* Đ/c Vũ Thành Bao- Chủ tịch

25. ĐH Sư phạm HN

* Đ/c Trần Linh Sơn – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra
* Đ/c Nguyễn Vân Anh – Phó Chủ tịch

26. ĐH Công nghiệp HN

* Đ/c Đào Trọng Hiếu – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang -– Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Đình Tiến – Trưởng ban Kiểm tra

27. CĐ Sư phạm HN

* Đ/c Nguyễn Quỳnh Anh – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Năng An – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

28. CĐ Sư phạm TW

* Đ/c Phương Hà Xuyên – Chủ tịch
* Đ/c Trương Tiến Mạnh – Phó Chủ tịch

29. ĐH Ngoại thương

* Đ/c Hoàng Ngọc Thuận – Chủ tịch
* Đ/c Lê Thị Vân Hà – Phó Chủ tịch

30. ĐH Giao thông Vận tải

* Đ/c Trần Minh Hiển – Chủ tịch
* Đ/c Chu Thị Thuỳ Anh – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Chí Cường – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban Thư ký

31. ĐH Hà Nội

* Đ/c Nguyễn Tô Chung – Chủ tịch
* Đ/c Trần Đức Việt – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra.
* Đ/c Nguyễn Phương Dung – Phó Chủ tịch

32. ĐH Kiến trúc

* Đ/c Ngô Văn Bắc – Chủ tịch
* Đ/c Phan Tuấn Anh – Phó Chủ tịch
* Đ/c Đỗ Thị Ngọc Châu – Phó Chủ tịch

33. ĐHDL Phương đông

* Đ/c Nguyễn Hoàng Hải – Chủ tịch
* Đ/c Đỗ Thị Quyên – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Trung Thành – Trưởng ban Kiểm tra

34. ĐH DL Thăng Long

* Đ/c Chu Lê Chung – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Thái Thuỷ – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Hương Trang – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra

35. ĐH SP Nghệ thuật TƯ

* Đ/c Lục Vĩnh Hưng – Chủ tịch
* Đ/c Lưu Minh Lục – Phó Chủ tịch

36. CĐ Giao thông VT

* Đ/c Nguyễn Tuấn Hoàng – Chủ tịch
* Đ/c Lê Văn Huynh – Phó Chủ tịch – Trưởng ban Kiểm tra
* Đ/c Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Ngọc Tú – Phó Chủ tịch

37. ĐH Quốc gia HN

* Đ/c Vũ Văn Thắng – Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch
* Đ/c Nguyễn Văn Đoàn – Phó Chủ tịch

38. ĐH Điện lực

Không có Hội Sinh viên

39. ĐH Y tế công cộng

Không có Hội Sinh viên

40. ĐH Mỹ thuật VN

Không có Hội Sinh viên

41. ĐH Sân khấu điện ảnh

Không có Hội Sinh viên

42. ĐH TDTT Hà Tây

Không có Hội Sinh viên

Advertisements
Comments
2 Responses to “Hội sinh viên các trường”
  1. nguyễn văn tuấn nói:

    Kính mời anh chị em các bang,hội,Vào tối các ngày 25 và 29/01/2011(dương lịch)-Từ 19h00 đến 21h00 ghé qua Tungbook cafe trà tham gia và đón xem chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc nhé.

  2. tuấn anh nói:

    em muốn tham gia vào CLB này thì ntn ạ :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

  • " GẠT SANG MỘT BÊN NHỮNG SAI LẦM CỦA NGÀY HÔM QUA ĐỂ CÓ MỘT NGÀY LÀM VIỆC MỚI SẢNG KHOÁI, NHIỆT TÌNH..."

  • Thống kê

    • 411,650 hits
%d bloggers like this: