Dân chủ và hiền tài

Giáp Văn Dương Mở rộng dân chủ để lựa chọn và trọng dụng hiền tài sẽ là chìa khóa để Việt Nam phát triển thành công trong thời đại mới. Không xa lạ Nước Việt Nam, khi mới thành lập có tên là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều đó cho thấy, dân chủ … Tiếp tục đọc

Hiền tài quốc gia

Tại hội nghị TW7 đang họp, Đảng ta sẽ thảo luận và ra nghị quyết về thanh niên, nông dân và trí thức. Cùng với giai cấp công nhân, 3 bộ phận trên là lực lượng chính làm nên diện mạo của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. … Tiếp tục đọc

“Thiên tử phải nhún mình thờ hiền tài…”

“Triều đình phải coi người hiền tài là kho báu quốc gia. Thiên tử phải nhún mình mà thờ họ thì mới dùng họ được”. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông trong chuyến thị sát mạn Đông và Đông Bắc, ghé thăm ấp An Sinh … Tiếp tục đọc

Hiền tài là nguyên khí Quốc gia

Người hiền tài trước hết phải là người có trí thông minh và niềm khát vọng. Hai yếu tố đó giúp họ vượt qua những khó khăn trở ngại để theo đuổi đúng nghề nghiệp mà mình yêu thích. Người hiền tài thường biểu hiện sự đam mê đến cháy bỏng trong công việc, không … Tiếp tục đọc

  • " GẠT SANG MỘT BÊN NHỮNG SAI LẦM CỦA NGÀY HÔM QUA ĐỂ CÓ MỘT NGÀY LÀM VIỆC MỚI SẢNG KHOÁI, NHIỆT TÌNH..."

  • Thống kê

    • 411,406 hits